Tržno komuniciranje

Odlično poznavanje trga, uporabnikov in trendov je prvi korak k razumevanju poslovnih priložnosti ali groženj, zato pripravljamo in izvajamo celovite trženjske analize. Na podlagi analiz, ki vsebujejo realne podatke in njihovo ustrezno interpretacijo, ter bogatih izkušenj z upravljanjem blagovnih znamk, svetujemo glede izbire pravilne strategije na vseh ravneh trženjskega spleta in za ustrezno implementacijo. Samostojno ali kot podpora nadaljnjim procesom. Za naročnike snujemo in izvajamo tržno-komunikacijske kampanje raznolikih obsegov, ki vključujejo vse od oglaševanja, marketinških odnosov z javnostmi in aktivnosti z vpliveži, pospeševanja prodaje na prodajnih mestih in izven njih, sponzorskih umeščanj in dogodkov. Prisegamo na načela presežne kreativnosti v imenu tržne učinkovitosti, zato v pripravo trženjskih stategij in aktivnosti vključujemo skupino strokovnjakov iz različnih področij, ki jih oblikujemo glede na potrebe in cilje naročnika.

Podjetje

Pristop

  • Analiza trga, raziskave o uporabniškem vedenju ter analitično podprto segmentiranje
  • Upravljanje z blagovnimi znamkami (analiza, pozicija, razvojne smernice, celostna grafična podoba, embalaže in produktni dizajn)
  • Razvoj trženjske strategije z inovativnim, kreativnim in poslovnim uvidom
  • Zasnova in izvedba integriranih tržno-komunikacijskih kampanj
  • Content park (ustvarjanje vsebin in lastnih kanalov)
  • Izkustveni marketing na vseh prodajnih kanalih
  • Sponzorske strategije